Reklamácie

1

Reklamáciu môžete uplatniť priamo v sídle firmy alebo zaslať poštou ako obyčajný balík. Dobierky zasielame bez prevzatia späť. V reklamačnom protokole uveďte presný zoznam tovaru, doklad o zaplatení, reklamačný list a presný popis závady. Pri oprávnenosti reklamácie budeme postupovať podľa Obchodného zákonníka. Reklamácie polovodičových súčiastok so spájkovanými vývodmi neuznávame. Reklamácie budú zamietnuté. Tešíme sa na spoluprácu s Vami. Prajeme Vám veľa pracovných a osobných úspechov.